Dragon – bandažeri (crni)

Dragon Do – bandažeri 5m, crna boja.