Dragon – bandažeri (crveni)

Dragon Do – bandažeri 5m, crvena boja.